Το Χαμόγελο του Παιδιού

include('partials/entry-meta')

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί πανελλαδικά, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στα παιδιά. Έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους; παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.