Συνήγορος του Παιδιού – Συνήγορος του Πολίτη

include('partials/entry-meta')

Ο Συνήγορος του Παιδιού, από το 2003, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Προσφέρει νομική κάλυψη, συμβουλές, ψυχοθεραπευτική φροντίδα και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις οργανώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των παιδιών.   http://www.0-18.gr