Κοινωνική Κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος”

include('partials/entry-meta')

Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος” είναι μια κίνηση αλληλεγγύης που δεν στοχεύει στη φιλανθρωπία αλλά στην κοινωνική αφύπνιση μέσα από δράσεις συλλογικές όπως το μαγείρεμα και τα κοινά γεύματα.