Κάριτας Ελλάς

include('partials/entry-meta')

Η Κάριτας Ελλάς προσφέρει υποστήριξη χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και γλώσσας, με σεβασμό για κάθε κουλτούρα και θρησκευτική πεποίθηση. Βασισμένη στη δύναμη των εθελοντών της, καλύπτει βασικές και συνεχιζόμενες ανάγκες οικογενειών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Σκοπός είναι δράσεις και προγράμματα ανθρωπιστικού περιεχομένου, η δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική … Continued